Andre tjenester

Andre tjenester vi tilbyr

En flishugger er en maskin som kværner greiner til flis. Dette reduserer volumet og sparer oss for mange turer med bortkjøring. Bra for oss og bra for miljøet!

Vi hjelper gjerne med bortkjøring av flis og kvist etter arbeidet. Vi kan også fjerne gamle kompost binger m.m.

Vi fjerner tung snø fra tak for og unngå skade på hus og bygninger. Forsikringsselskapene anbefaler at tak blir ryddet før det forårsaker strukturelle skader. Måking av tak og fjerning av farlige istapper er også viktig pga fare for personskade!

Rensing av takrenner for løv og rusk før vinteren er en god måte å forhindre frostsprengning og at det renner over ut av renna

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Med dyktige folk, gode rutiner og lang erfaring kan vi gjøre alt av jobber raskt og effektivt til en fornuftig pris!